JÓGA JAKO VĚDOMÁ CESTA

Výcvik je inspirován:

 • tradičním pojetím vinjása kramy v soudobém kontextu

 •  jógovou terapií

 • vývojovou kineziologií

 • spirální dynamikou

 • somatikou

 • propriocepčními cvičeními

 • Feldenkraisovou metodou

 • přirozeným pohybem

 • biomechanickým spíše než anatomickým přístupem

 • trauma-sensitivní jógou

 • přístupem všímavosti (mindfulness)

 • empatickou komunikací (non-violent communication) 

 • Hlavním záměrem učitelského výcviku je především pěstování vlastní vnímavosti, všímavosti a bdělosti nejen v pohybu, dechu a prožitcích.

 • Učitelský kurz směřuje i k posílení schopností učitelů pracovat se studenty individuálně, formou jógové terapie a dovednosti citlivě pracovat se stávajícími zraněními a stavy studentů.

 •  

 • Principy jógové terapie aplikujeme nejen u studentů, kteří přicházejí se zraněními či bolestí, ale také preventivně. Uplatňování principů jógové terapie a dalších nabízených metod a technik podporuje rozpoznání a upravení nevyvážeností v těle a je tak vhodné i pro ty, kteří žádnými aktuálními bolestmi netrpí a nevyhledávají jógu z terapeutických důvodů. Tak můžeme přispět k účinnému předcházení zraněním a přetěžování organismu, ke kterému může docházet zvlášť u dynamičtějších jógových stylů.

 •  

 • Výcvik povede lektory k tomu, aby co nejlépe dokázali komunikovat se studenty na různých typech lekcí, pečovali o sebe jako učitelé, zůstávali tvůrčí při sestavování lekcí, objevili, vyjasnili si a rozvíjeli svou jedinečnost a dokázali stále růst a vyvíjet se mj. i díky inspiracím mimo „tradiční“ pole jógové praxe.

 • Odborným garantem programu je Mgr. Jana Schneeweissová.

 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho absolvování opravňuje k získání živnostenského oprávnění v oboru.

 •  

 • Program se otevře pro 16 studentů

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
 • Facebook - Gray Circle
 • Instagram - Gray Circle