top of page

JÓGA JAKO VĚDOMÁ CESTA

Výcvik je inspirován:

 • tradičním pojetím vinjása kramy v soudobém kontextu

 •  jógovou terapií

 • vývojovou kineziologií

 • spirální dynamikou

 • somatikou

 • propriocepčními cvičeními

 • Feldenkraisovou metodou

 • přirozeným pohybem

 • biomechanickým spíše než anatomickým přístupem

 • trauma-sensitivní jógou

 • přístupem všímavosti (mindfulness)

 • empatickou komunikací (non-violent communication) 

 • Hlavním záměrem učitelského výcviku je především pěstování vlastní vnímavosti, všímavosti a bdělosti nejen v pohybu, dechu a prožitcích.

 • Učitelský kurz směřuje i k posílení schopností učitelů pracovat se studenty individuálně, formou jógové terapie a dovednosti citlivě pracovat se stávajícími zraněními a stavy studentů.

 •  

 • Principy jógové terapie aplikujeme nejen u studentů, kteří přicházejí se zraněními či bolestí, ale také preventivně. Uplatňování principů jógové terapie a dalších nabízených metod a technik podporuje rozpoznání a upravení nevyvážeností v těle a je tak vhodné i pro ty, kteří žádnými aktuálními bolestmi netrpí a nevyhledávají jógu z terapeutických důvodů. Tak můžeme přispět k účinnému předcházení zraněním a přetěžování organismu, ke kterému může docházet zvlášť u dynamičtějších jógových stylů.

 •  

 • Výcvik povede lektory k tomu, aby co nejlépe dokázali komunikovat se studenty na různých typech lekcí, pečovali o sebe jako učitelé, zůstávali tvůrčí při sestavování lekcí, objevili, vyjasnili si a rozvíjeli svou jedinečnost a dokázali stále růst a vyvíjet se mj. i díky inspiracím mimo „tradiční“ pole jógové praxe.

 • Odborným garantem programu je Mgr. Jana Schneeweissová.

 • Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho absolvování opravňuje k získání živnostenského oprávnění v oboru.

 •  

 • Program se otevře pro 16 studentů

 • Facebook - Gray Circle
 • Instagram - Gray Circle
bottom of page