top of page

podmínky přijetí

 

Vzhledem k charakteru vzdělávacího programu se od uchazečů o studium očekává následující: 

vlastní praxe jógy v minimální délce 2 - 3 roky

vlastní pedagogická praxe není nezbytnou podmínkou, nicméně je vítaná

 

 

Další podmínkou přijetí do studia je úspěšné složení přijímací zkoušky, která spočívá: 

v registraci do přihláškového systému (viz sekce Registrace)

 

ve vyplnění a zaslání následujícího dotazníku (dotazník prosím zasílejte čitelně naskenovaný na emailovou adresu jogajakovedomacesta@gmail.com do 10 dní od Vaší registrace)

 

v kladném vyrozumění o přijetí, které Vám bude doručeno na uvedený email

Souhrné podmínky přijetí a další podmínky vážící se k absolvování programu, naleznete

na stránce dokumenty ke stažení

  • Facebook - Gray Circle
  • Instagram - Gray Circle
bottom of page