top of page
já.jpg

Jana Schneeweissová - jóga, jógová terapie, vývojová kineziologie

Vystudovala jsem jazyky a mezinárodní vztahy a v této oblasti jsem se profesně pohybovala ještě v době, kdy jsem to s jógou myslela už velmi vážně. Moje první zkušenosti s jógou sahají ještě do dob mých středoškolských studií, kdy jsem v Brně narazila na „kroužek“ Jógy v denním životě (zde mluvíme o devadesátkách minulého tisíciletí), po čemž následovala pauza během mých velmi mondénních vysokoškolských let až do doby, kdy jsem již usazena v Praze potkala skvělou Lenku Kýrovou, která mi byla a do dnešních dní je velkou inspirací.

Ke zlomu na mojí cestě, který postupně vedl k mým jógově – pedagogickým aspiracím došlo po narození dcery Luisy, kdy jóga více a více proliferovala do mého života a já postupně vnímala touhu a vlastně i nevyhnutelnost změn v mém dosavadním profesním poslání. K léta neodmyslitelné každodenní praxi jógy jsem začala více studovat. Měla jsem velké štěstí, jelikož v té době v Praze realizoval učitelský výcvik Godfri Devereux, skvělý učitel, filozof a jogín, od kterého jsem se mnohé naučila.  

Po narození syna Vincenta jsem již měla zcela jasno, že moje budoucí poslání je práce s lidmi skrze jógovou terapii, kterou jsem si vystudovala v rámci tříletého studia na FTVS UK. S velkým vděkem zde musím zmínit Jirku Čumpelíka, který mé učení ovlivnil zcela jistě nejvíce. 

V současnosti vedu kurzy jógové terapie, úzce se zaměřuji na poporodní jógovou rehabilitaci, práci s těhotnými, ale stejně tak mezi mé studenty patří přetížení sportovci či unavení manažeři nehledě na pohlaví😊. Zároveň vedu seminář jógové terapie pro zahraniční studenty magisterského ročníku fyzioterapie na FTVS UK. Od roku 2019 studuji osteopatii pod vedením Jany Holubové, která do mé vlastí praxe jógy i výuky vnesla nové kvality prožitku a nazírání.

Ve svém pojetí jógy se cítím být synkretikem, metody ráda kombinuji, čímž se snažím dát prostor každému pro vlastní interpretaci na cestě k hlubším vazbám těla a mysli. Vedle reedukace pohybu a dechu výuku směřuji na kultivaci pozornosti a klidné mysli.

  • Facebook - Gray Circle
  • Instagram - Gray Circle
bottom of page